Søndre Fougner Gård
3136-8 Fougner gården-0075.jpg

Søndre Fougner Gård