Søndre Fougner Gård
Sprøyte2.jpg

Vi utfører

 

Våre tjenester

Vi utfører tjenester som kantklipp, tresking og sprøyting av åker og eng.

*Siden er under utvikling*

 
 
Kantklipp

Kantklipp

Med vår nye Kuhn kantslåmaskin tar vi på oss kantslått av ulikt slag for private grunneiere, som for eksempel:

  • Langs gardsveier og rundt gardstun
  • Langs åkerkanter
  • Langs skogsveier

Kantslåttmaskinen er en ideell redskap til rydding av kratt og utmark som er lite brukt.

Vi gir pristilbud på forespørsel.

 
Sprøyte.jpg

Sprøyting av åker og eng

Vi har sprøytesertifikat og tilbyr sprøyting av ugress i åker og eng. 

Utstyr: 

Referanser: 

 
DJI_0130.jpg

Tresking


Utstyr: 

Referanse:

 

Snøbrøyting

Vi utfører

Utstyr

Referanse