Søndre Fougner Gård
Fougner.jpg

Søndre Fougner Gård

Fougner-gårdene

Simen og Aud Fougner

Simen og Aud Fougner

 

Den opprinnelige Fougner-garden ble for flere hundre år siden delt i to enheter; Nordgard Fougner og Sygard Fougner. Fougner-gården kan spores helt tilbake til år 1330 i et skinnbrev som er utstedt på Jørstad i Fåberg. Da var gårdene fortsatt udelt. Etter de eldre skriftformer er gardsnavnet skrevet som "Fauni", og man kan anta gårdene er like gamle som det urnordiske språk, altså fra ca 600 år e. Kr. Første gang navnet ble skrevet som Fougner var i kopskattmanntallet fra 1645. 

Slekta på Sygard Fougner kom hit med Ole Simensen. Han var sønn av lensmann Simen Trondsen Heggen, som var en velstående mann med mye jordegods. Det var han som kjøpte de tre brukene som Sygard Fougner den gang besto av, Nordre og Søndre Fougner og Heggen. Da brukene var blitt én gard, ga han Sygard Fougner til den ene sønnen sin, Ole, mens en annen sønn, Amund, fikk Heggen. Siden har Søndre Fougner Gård gått i arv, og vi er i dag stolte av å være den 15. generasjonen som drifter gården videre. 

Marit Fougner, dagens driver på Søndre Fougner

Marit Fougner, dagens driver på Søndre Fougner

 

søndre Fougner i dag

Søndre Fougner har i dag et dyrket areal på 240 mål og omtrent 2.500 mål skog. Det er eldste datter av Simen og Aud Fougner, Marit, som i dag driver Søndre Fougner med griseproduksjon, fórproduksjon og utleie av tjenester som sprøyting av åker og eng, kantslått og snøbrøyting. 

Bok om Simen Fougner og historien til Søndre Fougner Gård

Bok om Simen Fougner og historien til Søndre Fougner Gård

I 2016 ble det etter initiativ fra kolleger og tidligere samarbeidspartnere, skrevet en bok om Simen Fougner Senior. Han har drevet en av de største landbruksvirksomhetene i Gausdal, inntil datteren Marit tok over. Han har vært en av de mest ekspansive gardbrukerne i moderne tid, uvanlig kreativ og aldri redd noe. Boka handler om bygdedyr og "avensjuke", om en barndom helt utenom det vanlige, om oppturer og nederlag, om en gründer som, ved å satse på gris, har utviklet Sygard Fougner til å bli en moderne suksessbedrift. 

Har du ønske om å kjøpe boka kan du ta kontakt med oss her